Yusni

Mohd Khairol Yusni bin Mohammad Khalidi

5 Sarjana 2009

[K]ecemerlangan, [E]tika, [N]ever give up, [T]hriller, [U]saha, [T]angga kejayaan

017-5452637 /013-4506328 /016-4245424

yus_blackwarney@yahoo.com.my (fs/ms/ym)

10 Februari 1992

Rumah Sukan - Zuhrah

AMALKANLAH K.E.N.T.U.T. setiap hari demi kejayaan anda!!!!

Search site

SYTRA32© 2009 All rights reserved.